פגישה מייסדים

בתאריך 19/06/20 התקיימה פגישת מייסדי העמותה "יש פתרון" ב"זום" אנו דנו בנושאים ארגוניים כגון:

1.חיפוש מבנה מתאים להשכרה.

2.חיפוש תורמים בתחום מזון. ביגוד, ריהוט וטואלטיקה.

3.קידום קשרים עם רשויות הרווחה.

4.דוח רואה חשבון.

5.תיכנון ערב התרמה  ראשון.

6.גיוס מתנדבים.

7.בניה וקידום אתר אינטרנט.

גם במהלך הפגישה הצטרפו אנשים מודעים למצב קשה של דיירי רחוב והביע לפנינו רצון לעזור ונתנו מספר ראיונות לסיוע.


About the Author


Our Warm House